Bahamské ostrovy

Bahamské ostrovy jsou sice malým, avšak o to více úchvatným státem v Atlantském oceánu. Nachází se severovýchodně od Kuby a jihovýchodně od Americké Floridy. Celé souostroví je tvořeno 30 velkými, 700 středními a 2400 malými korálovými útesy. Bahamy byly také prvním místem, které při své cestě objevil Kryštof Kolumbus, konkrétně zakotvil na ostrově San Salvador, jež zároveň prohlásil za Španělskou půdu. Od 17.století jsou Bahamy britskou kolonií.

Současný stát má rozlohu necelých 14 tisíc km2 a je konstituční monarchií. Hlavním městem je Nassau, celkově mají Bahamy přibližně 350 000 obyvatel. Většinu z nich, celých 85% tvoří černoši, dalších 12% běloši a 3% ostatní obyvatelé. Místní lidé jsou velmi silně nábožensky založení, je zde také mnoho různých náboženství. Nejvíce obyvatel vyznává baptistickou církev, celých 30%, dále jsou zde zastoupeni anglikáni, 20% a 19% římskokatolická církev. Ostatní náboženství vyznává asi 10% lidí. Úředním jazykem je zde angličtina a v poslední době i kreolština, jakožto jazyk haitských přistěhovalců, kteří na Bahamy míří za lepším živobytím.